Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > Second-cycle studies > Political Sciences > Political Science - full-time second-cycle studies

Political Science - full-time second-cycle studies (WS-PO-N-2)

(in Polish: Politologia - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (3. tura):

  • rejestracja w IRK: 23 września (godz. 11) - 26 września (godz. 23:59) (piątek - poniedziałek)
  • ogłoszenie wyników kwalifikacji w IRK: 28 września (środa), godz. 12:00
  • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 29 września (czwartek) [informacja o miejscu i godzinie przyjmowania dokumentów zostanie podana na kontach kandydatów w IRK]

Program studiów na kierunku politologiana UKSW zapewnia zdobicie wiedzy i umiejętnościdostosowanychdo wyzwań współczesnego rynku pracy, w tym umiejętności analitycznych, eksplanacyjnych i koncepualizacyjnych, w szczególności w zakresie związanym z dyscypliną studiów.

Towarzyszy temu wprowadzanie nowych metod kształcenia z szerokim zastosowaniem tutoringu, zajęć o charakterze projektowym wymagających pracy zespołowej, wreszcie wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zaawansowanego oprogramowania umożliwiających analizowanie zjawisk społecznych w niedostępny wcześniej sposób (big data).

W ramach kształcenia na II stopniu studiów studenci otrzymują zintegrowaną ścieżkę studiów z sekwencją przedmiotów umożliwiających rozwój kierunkowy.

Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:

1. Polityka w cyberprzestrzeni

2. Europa Środkowo-Wschodnia

3. Dyplomacja publiczna i analityka polityczna

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w strukturach publicznych i niepublicznych. Między innymi w administracji państwowej, samorządowej, mediach,

instytucjach politycznych, think-tankach, ale także do wykonywania innych zawodów

wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego

w skomplikowanych relacjach politycznych, społecznych i gospodarczych.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Political Sciences second-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 71/2014 on 29th May 2014. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
sem_mgr - MA Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Politologia I rokECTSlectclkonsemsem_mgrexam
330e
Polish politics after 1989330e
230zoc
230zoc
115e
History of economics thought215zoc
Introduction to Translation430zoc
Master's seminar43030zoc
330e
330e
330zoc
33030zoc
315zoc
330zoc
Seminar for Master's Degree33030zoc
12190195
Total:632101053456060

1 - To choose from 1 of 3 modules: Politics in cyberspace, Central and Eastern Europe, Public diplomacy and political analytics

(in Polish) Politologia II rokECTSlectclkonsemsem_mgrexam
330e
330e
Public debate430zoc
Master's seminar63030zoc
315e
330e
83030zoc
Classes in a foreign language in the field of politics and administration315zoc
12760150zoc
Total:60120601806060

1 - To choose from 1 of 3 modules: Politics in cyberspace, Central and Eastern Europe, Public diplomacy and political analytics

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/