Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Theology > Postgraduate Studies in Practical Theology

Postgraduate Studies in Practical Theology (WT-P-FW-TP)

(in Polish: Podyplomowe Studia Teologii Praktycznej)
postgraduate studies
part-time programmes, 3 years
Language: Polish

Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej to studia podyplomowe trwające trzy lata (sześć semestrów). Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra w zakresie teologii.  


Celem studiów jest pogłębienie wiedzy przede wszystkim z zakresu współczesnej problematyki duszpasterskiej. Program studiów obejmuje również zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, duchowości i katechetyki.

Po ukończeniu Podyplomowego Studium Teologii Praktycznej słuchacze mają możliwość zdawania licencjatu kanonicznego w zakresie teologii praktycznej. Po tym cyklu istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej, bądź na rocznym kursie teologicznym (ad lauream), a potem rozpoczęcia procedury nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy).


Opłaty: w roku akademickim 2024/2025: koszt 1300 zł za semestr


Warunkiem przyjęcia jest:
•    Rejestracja na studia w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 07.06.2024) na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/
•    Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego
•    złożenie kserokopii dyplomu magisterskiego (wraz z suplementem)
•    pisemna zgoda odpowiedniego wyższego przełożonego kościelnego w przypadku osób duchownych i konsekrowanych


Dokumenty można składać:
Listownie - na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
z dopiskiem „Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej”
lub osobiście - adres jw., pokój 41, pon-pt. w godz. 8.00-14.00

Termin składania: od 01.07.2024 r.  do 30.09.2024 r.

Aktualny plan zajęć i terminy zjazdóww roku akademickim 2024/2025 będą w pózniejszym terminie dostępne na stronie: https://wt.uksw.edu.pl/studenci/studia-podyplomowe/pstp/plan-zajec-pstp/

Kontakt: 22 561 89 60

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/