Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Theology > Practical theology (Gdynia)

Practical theology (Gdynia) (WT-P-FG-TP)

(in Polish: Teologia Praktyczna)
postgraduate studies
part-time programmes, 3 years
Language: Polish

3 -  letnie studia podyplomowe z teologii praktycznej dla magistrów teologii w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu współczesnej problematyki duszpasterskiej, prawa kościelnego, teologii biblijnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, ekumenizmu, duchowości, katechetyki.

Po ukończeniu studiów uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych, a także będą mieli możliwość (dowolnie) uzyskać tytuł licencjata teologii. Przyczyni się to do podnoszenia kwalifikacji w ramach awansu zawodowego w szkole.

Kontakt : Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni  www.gakt.info

ul. Armii Krajowej 46
81-365 Gdynia
tel. 58 661 22 30 lub 505 150 532
e-mail: sekretariat@gakt.info

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/