Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Theology > Theology (Gdynia)

Theology (Gdynia) (WT-P-FG-PST)

(in Polish: Teologia)
postgraduate studies
part-time programmes, 2 years
Language: Polish

REKRUTACJA NA ROK  2024/2025
Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2024 roku
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2024 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 01.07.2024 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY
od 2024-06-07 00:00:00 do 2024-09-23 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

OPIS STUDIÓW

Podyplomowe studia z teologii prowadzone w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teologicznej, umożliwienie uzyskania przez nauczycieli kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu.

Program studiów podyplomowych z teologii rozłożony został na 4 semestry.
Studenci będą mogli zapoznać się z zagadnieniami związanymi z teologią biblijną, dogmatyczną, moralną oraz elementami katechetyki.

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagane dokumenty

1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu
3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK
7. opinia proboszcza / nie dot. osób konsekrowanych/

Kontakt : Instytut Teologiczny Archidiecezji Gdańskiej , https://www.itag.gda.pl/

ul. Armii Krajowej 46
81-365 Gdynia
tel. kontaktowy  58 661 22 30 lub 505 150 532
e-mail: sekretariat@gakt.info

Warunkiem ubiegania się o przyjecie na studia podyplomowe jest rejestracja na stronie  internetowej https://irk.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie. Dokumenty mozna przesłac pocztą za potwierdzeniem odbioru do dnia 30.09.2024 roku.

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/