Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Theology > Courses of Theology

Courses of Theology (WT-KRS)

(in Polish: Wydział Teologiczny - Kursy)
courses
part-time, (unknown)
Language: Polish

Celem studium jest pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej na temat Matki Bożej, Jej roli w historii Zbawienia, w życiu Kościoła i każdego z nas. Przewidziane są m.in następujące wykłady: Starotestamentowe Proroctwa, figury i symbole maryjne, Maryja w nauce wschodnich Ojców Kościoła, Boże Macierzyństwo i wieczyste dziewictwo NMP, Kult NMP w tradycji Kościoła Zachodniego, Maryja-Gwiazda Nowej Ewangelizacji, Kryteria prawdziwości i znaczenie objawień maryjnych dla współczesnego Kościoła, Nauczanie o kobiecie współczesnego Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.

Wykłady będą się odbywać w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum"

Program kursu obejmuje 80 godzin wykładowych i jest realizowany od października 2022 do czerwca 2023 (8 sobót) w godzinach 8:30-18.20.

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w wykładach (dopuszczalna jest nieobecność max. na jednym zjeździe)

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia jest:
•    Rejestracja na kurs w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 07.06.2022) na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/
•    Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego:
listownie - na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
z dopiskiem „Studium Mariologii”
lub osobiście - adres jw., pokój 41, pon-pt. w godz. 8.00-14.00

Składanie kwestionariuszy: od 1 lipca do 14 października 2022 r.

Kontakt:

Sekretariat "Kolbianum" w Niepokalanowie: 661 712 121 (pon-pt. 8.00-16.00); kolbianum@gmail.com

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/