Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Relations and international law > Relations and international law - full-time second-cycle studies

Relations and international law - full-time second-cycle studies (WP-SPM-N-2)

(in Polish: Stosunki i prawo międzynarodowe - studia stacjonarne II stopnia)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Podstawowym celem kształcenia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w służbie zagranicznej, służbie cywilnej, administracji państwowej, administracji unijnej oraz administracji organizacji międzynarodowych, a także w ramach korporacji transnarodowych. Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe realizowany ma być program koncentrujący się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Na skutek połączenia nauk prawnych i politologicznych, z przewagą nauk o prawie powstaje szczególny, specyficzny i unikalny kierunek; inspiracją dla takiego połączenia nauk prawnych i politologicznych były programy wiodących zagranicznych uczelni oraz instytutów naukowych.

Absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych albo prywatnych funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Wykształcenie przyszłej kadry pracowników służby zagranicznej, pracowników urzędów państwowych, kadry globalnych korporacji, a także przygotowanie przyszłych przedsiębiorców posiadających szeroką wiedzę z zakresu prawnych i politycznych aspektów stosunków międzynarodowych, funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno‐gospodarcze w tym zakresie.

Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe działają dwa moduły: „Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe” oraz „Korporacje transnarodowe”.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

Learning outcomes for the course International Relations and Law, second cycle studies approved pursuant to the Resolution No. 30/2021 of the UKSW's Senate on 22nd April 2021 amended by Resolution No. 79/2021 of the UKSW's Senate on 24th June 2021. Programme of studies as defined by the Resolution No. 30/2021 of the UKSW's Senate on 22nd April 2021 amended by Resolution No. 79/2021 of the UKSW's Senate on 24th June 2021.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/