Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Relations and international law > Relations and international law - full-time first-cycle studies

Relations and international law - full-time first-cycle studies (WP-SPM-N-1)

(in Polish: Stosunki i prawo międzynarodowe - studia stacjonarne I stopnia)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Podstawowym celem kształcenia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w służbie zagranicznej, służbie cywilnej, administracji państwowej, administracji unijnej oraz administracji organizacji międzynarodowych, a także w ramach korporacji transnarodowych. Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe realizowany ma być program koncentrujący się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Na skutek połączenia nauk prawnych i politologicznych, z przewagą nauk o prawie powstaje szczególny, specyficzny i unikalny kierunek; inspiracją dla takiego połączenia nauk prawnych i politologicznych były programy wiodących zagranicznych uczelni oraz instytutów naukowych.

Absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych albo prywatnych funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Wykształcenie przyszłej kadry pracowników służby zagranicznej, pracowników urzędów państwowych, kadry globalnych korporacji, a także przygotowanie przyszłych przedsiębiorców posiadających szeroką wiedzę z zakresu prawnych i politycznych aspektów stosunków międzynarodowych, funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno - gospodarcze w tym zakresie.

Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe działają dwa moduły: „Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe” oraz „Korporacje transnarodowe”. Absolwent może podjąć pracę w administracji publicznej w dziale współpracy międzynarodowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych (ścieżka kariery w sektorze publicznym), oraz w przedsiębiorstwach transnarodowych rozwijających współpracę międzynarodową (ścieżka kariery w sektorze prywatnym).

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and post-graduate studies.

Professional status:

not applicable

Teaching standards

Learning outcomes for the course International Relations and Law, first cycle studies approved pursuant to the Resolution No. 29/2021 of the UKSW's Senate on 22nd April 2021 amended by Resolution No. 78/2021 of the UKSW's Senate on 24th June 2021. Programme of studies as defined by the Resolution No. 29/2021 of the UKSW's Senate on 22nd April 2021 amended by Resolution No. 78/2021 of the UKSW's Senate on 24th June 2021.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/