Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

Educational management (WNP-P-PSZO)

(in Polish: Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą)
postgraduate studies
part-time programmes, 2 semesters
Language: Polish
No description for the programme.

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych