Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Special Education

Special Education (PS063)

(in Polish) jednolite studia magisterskie

(in Polish) stacjonarne:

(in Polish) niestacjonarne:

first-cycle programmes

full-time programmes:

part-time programmes:

student mobility program "MOST"

student mobility: