Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Political Sciences > Political Science - full-time second-cycle studies

Political Science - full-time second-cycle studies (WS-PO-N-2)

(in Polish: Politologia - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Program studiów na kierunku politologiana UKSW zapewnia zdobicie wiedzy i umiejętnościdostosowanychdo wyzwań współczesnego rynku pracy, w tym umiejętności analitycznych, eksplanacyjnych i koncepualizacyjnych, w szczególności w zakresie związanym z dyscypliną studiów.

Towarzyszy temu wprowadzanie nowych metod kształcenia z szerokim zastosowaniem tutoringu, zajęć o charakterze projektowym wymagających pracy zespołowej, wreszcie wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zaawansowanego oprogramowania umożliwiających analizowanie zjawisk społecznych w niedostępny wcześniej sposób (big data).

W ramach kształcenia na II stopniu studiów studenci otrzymują zintegrowaną ścieżkę studiów z sekwencją przedmiotów umożliwiających rozwój kierunkowy.

Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:

  1. Europa Środkowo-Wschodnia
  2. Dyplomacja publiczna i analityka polityczna

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w strukturach publicznych i niepublicznych. Między innymi w administracji państwowej, samorządowej, mediach, instytucjach politycznych, think-tankach, ale także do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach politycznych, społecznych i gospodarczych. 

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Political Sciences second-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 71/2014 on 29th May 2014. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
sem_mgr - MA Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Politologia I rokECTSlectclkonsemsem_mgrexam
Philosophy of politics330e
Polish politics after 198933030zoc
Methodology of political science research230zoc
Politics and religion23030zoc
History of Political Institution 17th and 18th c.115e
History of economics thought215zoc
Introduction to Translation430zoc
Master's seminar3303030zoc
History of political institutions in the 19th and 20th centuries330e
Polish Politics in Comparative Perspective330e
Social movements330zoc
Theory of Politics and Theory of State33030zoc
15zoc
Sociology of politics330zoc
Master seminar3303030zoc
12190195
Total:592401653756060

1 - To choose from 1 of 3 modules: Politics in cyberspace, Central and Eastern Europe, Public diplomacy and political analytics

(in Polish) Politologia II rokECTSlectclkonsemsem_mgrexam
Political Decission Making330e
The psychology of politics330e
Public debate430zoc
Master's seminar5303030zoc
Political communication315e
Political ethics330e
Master's seminar83030zoc
Classes in a foreign language in the field of politics and administration315zoc
12760150zoc
Total:59120901806060

1 - To choose from 1 of 3 modules: Politics in cyberspace, Central and Eastern Europe, Public diplomacy and political analytics

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/