Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Guidance on the Development of Career Open Society for Ecological Consciousness > Guidance on the Development of Career Open Society for Ecological Consciousness

Guidance on the Development of Career Open Society for Ecological Consciousness (WNP-P-PZO)

(in Polish: Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa)
postgraduate studies
part-time programmes, 2 semesters
Language: Polish
No description for the programme.

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/