Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Pedagogical studies for teachers' qualifications and pedagogical preparation > Suitable qualifications Postgraduate Teacher Training and Preparation of Pedagogical

Suitable qualifications Postgraduate Teacher Training and Preparation of Pedagogical (WNP-P-PSKNPP)

(in Polish: Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Nauczycielskie i Przygotowanie Pedagogiczne)
postgraduate studies
part-time programmes, 3 semesters
Language: Polish
No description for the programme.

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych