Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Inclusive Education of Students with Special Educational Needs > Inclusion and Integration Student with Special Educational Needs

Inclusion and Integration Student with Special Educational Needs (WNP-P-EWIUzSPE)

(in Polish: Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi)
postgraduate studies
part-time programmes, 3 semesters
Language: Polish
No description for the programme.

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/