Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Courses > Priority issues of religious life in terms of canon law

Priority issues of religious life in terms of canon law (WK-KRS-PZ)

(in Polish: Priorytetowe zagadnienia życia zakonnego w ujęciu prawa kanonicznego)
courses
part-time, 1 semester
Language: Polish

Cel kursu

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej prawa instytutów zakonnych życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego w oparciu o unormowania Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, a także innych dokumentów kościelnych. Treści kursu mają również charakter praktyczny, uwzględniają kazusy życia zakonnego, przewidziane są także wykłady/warsztaty z przedstawicielem rzymskiej Dykasterii Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Uczestnicy i organizacja

Kurs jest skierowany głównie do sióstr zakonnych i zakonników, członków stowarzyszeń życia apostolskiego będących na różnych etapach formacyjnych – profesi ślubów czasowych i wieczystych oraz innych osób zainteresowanych problematyką. Zajęcia poprowadzą głównie profesorowie-zakonnicy z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Kurs odbędzie się w ciągu jednego semestru i obejmie łącznie 40 godzin. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w ciągu 5 comiesięcznych sobót. Zajęcia odbywają się stacjonarnie od godz. 8.00 do 16:00 (=8 godz. wykładowych) w Warszawie w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Numery sal wykładowych oraz zostaną podane we wrześniu br. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach.

  • Podanie wykształcenia i wykształcenia uzupełniającego w formularzu podczas rejestracji nie jest wymagane, tym samym nie ma konieczności wpisania numeru dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub innej formy kształcenia.

Terminy zjazdów:

soboty:14 X 2023 r.; 18 XI 2023 r.; 16 XII 2023 r.; 13 I 2024 r.; 10 II 2024

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na duże zainteresowanie kursem dokształcającym - rejestracja na niniejszą edycję została zamknięta.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/