Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Courses > Workshop: The ministry of religious superiors

Workshop: The ministry of religious superiors (WK-KRS-PW)

(in Polish: Warsztat: Posługa władzy przełożonych zakonnych)
courses
part-time, 1 semester
Language: Polish

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy dotyczącej roli przełożonych w instytutach zakonnych w oparciu o unormowania Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, a także dokumentów kościelnych zawierających wskazania dotyczące ich posługi władzy. Udział w warsztatach pozwoli na pełnienie władzy zgodnie z priorytetami proponowanymi w ostatnich dokumentach, nieograniczania się tylko do zwykłego administrowania wspólnotą, unikania błędów w pełnieniu posługi oraz do odnowienia życia poszczególnych wspólnot zakonnych. Treści warsztatów mają również charakter praktyczny, uwzględniają kazusy życia wspólnotowego, przewidziane jest także spotkanie z przedstawicielem rzymskiej Dykasterii Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Uczestnicy i organizacja

Warsztaty są skierowane głównie do sióstr zakonnych i zakonników, którzy pełnią funkcję przełożonych, są członkami ich rad, będą pełnili wymienione funkcje, a także do formatorów oraz innych osób zainteresowanych problematyką. Zajęcia poprowadzą głównie profesorowie-zakonnicy z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Warsztaty przeprowadzane są stacjonarnie w ciągu jednego dnia w wymiarze 10 godzin dydaktycznych, od godz. 8.00 do 16.00, w siedzibie Uczelni w kampusie przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.  Numer sali wykładowej oraz godzinowy plan zajęć zostaną podane we wrześniu br. Zachęca się do wzięcia na zajęcia konstytucji (prawa własnego) instytutu. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia warsztatów jest obecność na wszystkich modułach warsztatowych.

  • Podanie wykształcenia i wykształcenia uzupełniającego w formularzu podczas rejestracji nie jest wymagane, tym samym nie ma konieczności wpisania numeru dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub innej formy kształcenia.

Zapraszamy do rejestracji na drugą edycję warsztatów.

Decyduje kolejność zgłoszeń - maksymalna liczba uczestników wynosi 40 osób.

Warsztaty są jednodniowe.

Termin warsztatów:   20.04.2024 r.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/