Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Courses > Training course: Legal Procedures in abnormal situations in the life of consecrated persons

Training course: Legal Procedures in abnormal situations in the life of consecrated persons (WK-KRS-PPZK)

(in Polish: Kurs dokształcający: Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych)
courses
part-time, 2 semesters
Language: Polish
No description for the programme.