Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Courses > Training course: Legal Procedures in abnormal situations in the life of consecrated persons

Training course: Legal Procedures in abnormal situations in the life of consecrated persons (WK-KRS-PPZK)

(in Polish: Kurs dokształcający: Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych)
courses
part-time, 2 semesters
Language: Polish

Celem jednosemestralnego kursu dokształcającego jest zdobycie gruntownej wiedzy z życia i posługi duchownych jeśli chodzi o sytuacje nieprawidłowe i procedury prawne z nimi związane. Tematyka kursu związana będzie m.in. z: troską Kościoła o życie i posługę duchownych; dyspensą od obowiązków wynikających z przyjętych święceń wraz z celibatem; utratą stanu duchownego według specjalnych uprawnień Kongregacji Duchowieństwa; karnym wydaleniem ze stanu duchownego wg. KPK; karnym wydaleniem ze stanu duchownego wg. KNW; indultem odejścia duchownego z instytutu zakonnego; stwierdzeniem nieważności święceń; organizacja dzieł duszpasterskich w kontekście ochrony małoletnich. Kurs obejmuje 4 dni wykładowe w łącznym wymiarze 32 godzin. Będą one miały charakter teoretyczno-praktyczny. W ramach zajęć przewidziane są także ćwiczenia z danej tematyki, polegające na przygotowywaniu odpowiednich dokumentów i rozwiązywaniu kazusów.Jednosemestralny kurs dokształcający skierowany jest do wszystkich duchownych, a w szczególności do tych, którzy w swojej diecezji, instytucie życia konsekrowanego lub stowarzyszeniu życia apostolskiego zajmują się lub będą się zajmować wymienionymi procedurami. Z pewnością będzie on także przydatny dla przełożonych i formatorów. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, będący także praktykami z zakresu w/w procedur prawnych. Kurs trwa jeden semestr, jeden zjazd w miesiącu - dokładne terminy zostaną podane na poczatku października 2022 roku, łącznie obejmuje 32 godziny wykładowe. Zajęcia odbywać się będą w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Konkretne terminy zostaną podane w późniejszym czasie.Zapisy na kurs odbywają się od 01.12.2022 r. do 31.01.2023 r. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-12, email: prawokan@uksw.edu.pl.Opłata za kurs wynosi 2000 złotych, należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.Wymagane dokumenty:·       podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz podania umieszczony jest na stronie www.oferta.uksw.edu.pl)·       1 fotografia, w przypadku gdy nie została wgrana do systemu na formularz.·       Po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs.

 

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/