Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Courses > (in Polish) Ustawowe standardy ochrony małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych

(in Polish) Ustawowe standardy ochrony małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych (WK-KRS-OM)

(in Polish: Ustawowe standardy ochrony małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych)
(in Polish) Kurs
(in Polish) niestacjonarne, (in Polish) 1 semestr
Language: Polish

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski oraz Centrum Ochrony Dziecka serdecznie zapraszajądo udziału w warsztatach dokształcających: „Ustawowe standardy ochrony małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych”, organizowanych dnia 03.02.2024 roku (sobota) w godzinach od 9:00 do 18:30 w auli Jana Pawła II – poziom 0, w kampusie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 w Warszawie.

Prowadzący zajęcia:

– P. dr Katarzyna Majchrzak – WPK UKSW

 Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw mające wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie standardów ochrony małoletnich.

– P. dr Michał Poniatowski – WPK UKSW

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim, a personelem placówki lub organizatorem.

– Ks. dr hab. Marek Saj, prof. uczelni – WPK UKSW

Ochrona małoletnich w źródłach kanonicznego prawa powszechnego.

– Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. uczelni – WPK UKSW

 Ochrona małoletnich w źródłach prawa instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

 – Ks. Wojciech Bojanowski – SJ/COD

 Obligatoryjne elementy standardów ochrony małoletnich.

 – Ks. dr Rafał Kamiński – WPK UKSW

 Ochrona małoletnich w źródłach kanonicznego prawa polskiego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy dotyczącej ustawowych standardów ochrony małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych, a także relacji tych standardów do prawa kanonicznego. Udział w warsztatach pozwoli na pełnienie funkcji związanych z kontaktem z małoletnimi przy zachowaniu ustawowych standardów ich ochrony, w szczególności w zakresie przemocy seksualnej. Treści warsztatów mają również charakter praktyczny, uwzględniają kazusy związane z ochroną małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych.


Warsztaty są skierowane zarówno do sióstr zakonnych, zakonników i duchownych, w sposób szczególny pełniących funkcję przełożonych rożnych szczebli, jak i do wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie posiadający stosowną wiedzę i doświadczenie z zakresu spraw związanych z ochroną małoletnich. Warsztaty trwają 10 godzin szkoleniowych.

Termin warsztatów: 03.02.2024 roku (sobota) - kampus przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/