Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > History of Art > History of Art - full-time second-cycle studies

History of Art - full-time second-cycle studies (WNHS-HS-N-2)

(in Polish: Historia Sztuki - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Historia sztuki

Celem kształcenia na kierunku historia sztuki (II st.) jest pogłębienie wiedzy ze sztuki polskiej i europejskiej oraz zdobycie umiejętności z zakresu muzealnictwa i rynku dzieł sztuki, dokumentacji i inwentaryzacji, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji i popularyzacji wiedzy o sztuce. Na kierunku dostępne są przedmioty do wyboru oraz moduły zajęciowe, umożliwiające nabycie umiejętności w wybranym zakresie: Dydaktyka plastyki; Rzeczoznawstwo i rynek dzieł sztuki; Muzealnictwo i animacja kultury.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę jako muzealnik, pracownik w placówkach naukowo-badawczych, instytucjach kultury i ochrony dziedzictwa, urzędach konserwatorskich, jako popularyzator wiedzy o sztuce, nauczyciel plastyki, pracownik związany z rynkiem obrodu dziełami sztuki oraz wydawnictwami branżowymi. Absolwent studiów magisterskich jest także przygotowany do podjęcia pracy naukowej.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

A graduate of the history of art is a thorough and comprehensive knowledge of art history and polish history general from ancient times to the contemporary art. It is prepared for academic work in universities, research centers, museums and restoration, galleries, antiquarian, issuing and trading in works of art, editorial publications, magazines and popularizing the art facilities

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for History of Art second-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 48/2015 of 23rd April 2015. Studies plan and learning programme have been specified in 158/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution of 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Historia Sztuki I rokECTSlectclprsemexam
Contemporary Visual Culture330e
Artistic Doctrines. From antiquity to 19th century. 330e
Artistic Doctrines. From antiquity to 19th century. 330zoc
The Aesthetics of 20th and 21st century330e
The Aesthetics of 20th and 21st century230zoc
History of philosophical systems, problems and ideas230zoc
Methodology of art history230zoc
Art history auxiliary sciences230zoc
Student internships390zal
8120zoc
630zoc
20120120zoc
860zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:654202109060

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Historia Sztuki II rokECTSlectclprsemexam
66030e
3460e
12180zoc
1560zoc
Total:573003060

1 - The student chooses subjects for a total of min. 5 ects from the group of social studies

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/