Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > History > History - full-time second-cycle studies

History - full-time second-cycle studies (WNHS-HI-N-2)

(in Polish: Historia - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: unknown

Historia

Celem kształcenia na kierunku Historia studia II stopnia jest zdobycie pogłębionej, prowadzącej do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach, a także umiejętność interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem politycznym, narodowym, religijnym i kulturowym.

W toku studiów studenci realizują następujące moduły (specjalności):
-moduł Historia XX wieku, 
-moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Realizując moduł zajęć Historia XX wieku student zdobędzie pogłębioną wiedzę historyczną, dotyczącą Polski XX wieku w szerokim kontekście dziejów powszechnych. Ponadto, obok szczegółowej znajomości faktografii historii XX wieku, będzie posiadał również umiejętność interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem politycznym, narodowym, religijnym i kulturowym. W toku studiów student ma także możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania przedmiotu historia oraz wiedza o społeczeństwie, które pozwolą mu podjąć pracę w szkole.

Absolwent kierunku historia będzie znał uwarunkowania funkcjonowania oraz organizacji instytucji związanych z historią i kulturą, tym samym będzie mógł podjąć pracę m.in. w archiwach, bibliotekach, biurach turystycznych, placówkach kulturalnych, placówkach edukacyjnych oraz wydawnictwach.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

A graduate of the history has a thorough knowledge of history and ogólnohumanistyczną. Is prepared to work the teacher and to work in archives, museums, libraries, etc.

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the course approved pursuant to the resolution 71/2014 of the UKSW's Senate on 29.05.2014. Programme of studies as defined by the Resolution number of the Faculty Board 146/2015 on 11.05.2015 and 100/2016 on 11.04.2016.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
cw_ter -
kon - Conversatorium
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Historia I rokECTSlectclcw_terkonprsemexam
230e
Statistcs and historial demography230e
230zoc
Latin paleography330zoc
Latin translation course330zoc
230e
A book in the intellectual culture of Poland until the end of the 18th century.460e
The History of Book in 19-20th centuries230e
History of the administrative system (XI-XX)230e
Latin neography330zoc
Historical research in English-speaking world430zoc
330zoc
Archives330zoc
Field exercises230zoc
Praktyki zawodowe130zoc
690zoc
1721030e
1260zoc
560zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:7860060301503060

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Historia II rokECTSlectclcw_terkonprsemexam
Elements of the history of Polish culture in medieval and early modern period 660zoc
European military - from revolutionary army into a professional army230e
Praktyki zawodowe130zoc
1112030e
1260zoc
10150zoc
Total:42300903060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/