Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Italian philology > Italian philology - full-time second-cycle studies

Italian philology - full-time second-cycle studies (WH-FW-N-2)

(in Polish: Filologia włoska - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time, 2 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku filologia włoska II stopnia jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu literatury włoskiej, teorii literatury, historii i kultury Półwyspu Apenińskiego oraz doskonalenie kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka włoskiego od poziomu C1 do poziomu C2.

Na kierunku dostępne są dwie specjalizacje:

  • specjalizacja translatorska – umożliwia pozyskanie unikalnych kompetencji zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, w obszarze przekładu literackiego oraz tłumaczeń ustnych symultanicznych i konsekutywnych;
  • specjalizacja metodyczna – zapewnia bogatą ofertę kursów metodycznych przygotowujących do pracy jako lektor języka włoskiego.

W trakcie studiów na filologii włoskiej można skorzystać z bogatej oferty uczelni partnerskich we Włoszech w ramach programu Erasmus+.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę m.in. w biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w instytucjach kultury, redakcjach, wydawnictwach, w międzynarodowych korporacjach, w mediach, jak również we włoskich i polskich włoskich instytucjach państwowych – w ambasadach, konsulatach.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Italian philology second-cycle programme, were approved by the University Senate Resolution No. 66/2019 of the UKSW Senate on 25th April 2019. Programme of studies as defined by the Resolution No. 66/2019 of the UKSW Senate on 25th April 2019.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/