Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Polish Philology > Polish Philology - part-time second-cycle studies

Polish Philology - part-time second-cycle studies (WH-FPZ-N-2)

(in Polish: Filologia Polska - studia II stopnia niestacjonarne)
second-cycle programmes
part-time, 2 years
Language: Polish

Filologia polska II stopnia to studia magisterskie prowadzone w trybie niestacjonarnym. Celem kształcenia na kierunku jest zdobycie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz przygotowanie do wykonywania różnych zawodów. W ofercie naszego kierunku znaleźć można – obok specjalizacji nauczycielskiej – moduł Edytorski. Ich realizacja w procesie kształcenia daje zespół określonych, cenionych na rynku pracy, umiejętności. Po zrealizowaniu specjalizacji nauczycielskiej na drugim stopniu absolwent zdobywa pełne kwalifikacje nauczycielskie i może pracę jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Umiejętności zdobyte na module edytorskim przygotowują do pracy w wydawnictwach książkowych (tradycyjnych i cyfrowych) oraz  prasie.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty na studia niestacjonarne będziemy przyjmować od 18 lipca w sali 310:

  • we wtorki w godz. 9.00-15.00,
  • środy w godz. 10.00-14.00,
  • czwartki w godz. 10.00-14.00.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of studies: Polish philology, part-time programme as approved by the resolution of the UKSW Senate No.66/2015 of 22nd May 2015. The study plan and programme were defined by Resolution No. 55/2018 of the Council of the Faculty of Humanities of 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Filologia polska I rokECTSlectclkonsemexam
Language History15zal
History of Polish Language15e
Translation Workshop15zal
Translation Workshop15zoc
Dialectology15zoc
Stylistics15zal
Stylistics15zoc
Methodology of Literary Studies15e
Methodology of Literary Studies15e
World Literature7 or 15e
World Literature15zal
Relation Between Contemporary and Period Literature15zal
Relations Between Contemporary and Period Literature15zoc
MA Seminar15zal
MA Seminar15zal
1375zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:13451507515

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/