Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Polish Philology > Polish Philology - part-time first-cycle studies

Polish Philology - part-time first-cycle studies (WH-FPZ-N-1)

(in Polish: Filologia Polska - studia I stopnia niestacjonarne)
first-cycle programmes
part-time, 3 years
Language: Polish

Filologia polska I stopień niestacjonarna

Filologia polska I stopnia to studia licencjackie prowadzone w trybie niestacjonarnym. Celem kształcenia na kierunku jest zdobycie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz przygotowanie do wykonywania różnych zawodów. W ofercie naszego kierunku dostępne są moduły do wyboru, których realizacja w procesie kształcenia daje zespół określonych, cenionych na rynku pracy, umiejętności. Są to: Komunikacja w biznesie oraz Edytorstwo. Umiejętności zdobyte na module komunikacyjnym pozwolą na podjęcie pracy w mediach, agencjach reklamowych, na stanowisku rzecznika prasowego oraz firmach zajmujących się copywritingiem. Moduł edytorski przygotowuje do pracy w wydawnictwach książkowych (tradycyjnych i cyfrowych) orazprasie.

Dokumenty od Kandydatów przyjmowane będą na kampusie przy ul. Dewajtis 5 od 14 lipca, w salach 310 i dziekanacie WNH , we wtorki, środy i czwartki,  w godzinach 9.00 - 14.00 

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of studies: Polish philology, part-time programme as approved by the resolution of the UKSW Senate No.66/2015 of 22nd May 2015. The study plan and programme were defined by Resolution No. 55/2018 of the Council of the Faculty of Humanities of 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Filologia polska I rokECTSlectclkonlek_nowprsemliexam
Auxiliary Sciences215zoc
Latin215zoc
History of Poland2.515e
Descriptive Grammar of Polish2.515zal
Linguistic Culture215zal
315zoc
Literary Analysis215zal
Poetics215zal
Biblical Tradition315e
History of Polish Literature (the Old Polish Literature)2.515zal
History of Polish Literature (the Old Polish Literature)215zal
Ethics315zoc
Culture and techniques of studying115zoc
English Language21515zal
215e
Introduction to Literary Studies315e
315e
Masterpieces of World Literature215zoc
History of Poland2.515e
Latin215zoc
Poetics215zoc
Literary Analysis215zoc
Linguistic Culture215zoc
Descriptive Grammar of Polish2.515zoc
History of Polish Literature (the Old Polish Literature)2.515e
History of Polish Literature (the Old Polish Literature)2.515zoc
English Language21515zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:61.51352551530

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/