Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Classical Philology > Classical Philology - full-time second-cycle studies

Classical Philology - full-time second-cycle studies (WH-FK-N-2)

(in Polish: Filologia klasyczna - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time, 2 years
Language: Polish

Studia z zakresu Filologii klasycznej II stopnia kształcą specjalistów języka łacińskiego i greki klasycznej oraz kultury antycznej wraz z jej recepcją. Przygotowują do pracy w różnorakich instytucjach kultury, w ośrodkach badawczych, archiwach i bibliotekach (także zbiorów specjalnych). Studia klasyczne mogą także stanowić uzupełnienie innych studiów i zaawansowanych badań humanistycznych, przygotowują do bracy naukowej na uniwersytetach i placówkach badawczych.  Studenci kiwrunku stopnia FK mają  możliwość realizacji modułu nauczycielskiego i tym samym uzyskania uprawień do nauczania w szkołach przedmiotu "Język łaciński i kultura antyczna".

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/