Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Classical Philology > Classical Philology - full-time first-cycle studies

Classical Philology - full-time first-cycle studies (WH-FK-N-1)

(in Polish: Filologia klasyczna - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Studia z zakresu Filologii klasycznej I stopnia obejmują  naukę: języka łacińskiego i starogreckiego od podstaw, historii literatury łacińskiej i greckiej, historii starożytnej Grecji i Rzymu, historii filozofii, mitologii, metryki, krytyki tekstu, teorii przekładu i jeszcze wielu innych kultury antycznej i jej recepcji.

Studenci realizują na studiach I stopnia  jeden z modułów do wyboru:

  • starożytność: filozofia-religia-nauka;
  • komunikacja językowa, media, reklama, pr.

Słuchacze mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na innych polskich i zagranicznych uczelniach – w ramach programów MOST i ERASMUS

Studia przygotowują  do pracy w placówkach badawczych, do pracy tłumacza, pracy w instytucjach kultury, archiwach, firmach reklamowych, a także do innych zawodów wymagających wyczucia językowego i sprawnego pióra (dziennikarstwo, reklama, redagowanie i tłumaczenia tekstów itp.), czy znajomości świata antycznego. Studia filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/