Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Philology > Philology: Classical Philology specialty full-time second-cycle studies

Philology: Classical Philology specialty full-time second-cycle studies (WH-KU-FK-N-2)

(in Polish: Filologia, specjalność: filologia klasyczna - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time, 2 years
Language: Polish

Studia z zakresu Filologii klasycznej II stopnia kształcą specjalistów języka łacińskiego i greki klasycznej oraz kultury antycznej wraz z jej recepcją. Przygotowują do pracy w różnorakich instytucjach kultury, w ośrodkach badawczych, archiwach i bibliotekach (także zbiorów specjalnych). Studia klasyczne mogą także stanowić uzupełnienie innych studiów i zaawansowanych badań humanistycznych, przygotowują do bracy naukowej na uniwersytetach i placówkach badawczych.  Studenci kiwrunku stopnia FK mają  możliwość realizacji modułu nauczycielskiego i tym samym uzyskania uprawień do nauczania w szkołach przedmiotu "Język łaciński i kultura antyczna".

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Philology: Classical Philology specialty, second-cycle programme, were approved by the University Senate Resolution No. 63/2020 of the UKSW Senate on 27th April 2020. Programme of studies as defined by the Resolution No. 63/2020 of the UKSW Senate on 27th April 2020.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/