Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

Managerial Economics (WSE-EMN-N-2)

(in Polish: Ekonomia menedżerska - studia drugiego stopnia niestacjonarne)
second-cycle programmes
part-time programmes, 2 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku ekonomia menedżerska jest poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu systemów gospodarczych i zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozwinięcie kompetencji menedżerskich  oraz zgłębienie zaawansowanych narzędzi badawczych stosowanych w naukach społecznych.

Programkierunku ekonomia menedżerska zapewniazapoznanie się z narzędziami warsztatu ekonomisty i finansisty, poznania zasad funkcjonowania społeczeństwa, relacji między jednostkami oraz technik negocjacji. Opanowania umiejętności empirycznych zastosowań metod badawczych w ekonomii, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym orazwiedzy z obszarów prawa i zarządzania, niezbędnej w pracy ekonomisty.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach międzynarodowych, sektorze MŚP, organizacjach non-profit czy ośrodkach analitycznych.

Studia przygotowują do wykonywania pracy na stanowiskach kierowniczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Czesne za rok wynosi 7 000,00 zł.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

Learning outcomes for the course Economics second cycle approved pursuant to the resolution 58/2020 of the UKSW's Senate on 27th April 2019. Programme of studies as defined by the Resolution number 58/2020 of the UKSW's Senate on 27th April 2019.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Ekonomia menedżerska I rokECTSlectclkonsemexam
Sociology of management216e
Security management in the company216e
Strategic management216e
Economic law216zoc
Business plan31616zoc
Finance management216zoc
International economic organizations216zoc
Scientific Research Methodology416zoc
Methods and techniques of negotiation21616zoc
Quality management216e
Business economics216zoc
Business environment institutions216zoc
Environmental economics216zoc
Experimental methods in economics416zoc
Marketing21616zoc
Master's seminar416zoc
Classes in the field of humanities1516zoc
Economics monographic lecture1316zoc
Lecture in English1416zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:511444814416

1 - List provided annually by the Dean

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/