Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Economics > Economics - part-time first cycle studies - practical program

Economics - part-time first cycle studies - practical program (WSE-EKN-P-1)

(in Polish: Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne - profil praktyczny)
first-cycle programmes
part-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest zdobycie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw  mikro - i makro-ekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz umiejętnościwykorzystania narządzi warsztatu ekonomisty i finansisty, jak również doprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunek ekonomia prowadzony jest na profilu praktycznym. W związku z tym program dostosowany jest do aktualnych wymagań pracodawcówa oparty jest na fundamentach podstawowych zasad godności osoby ludzkiej, solidarności i pomocniczości.
Program rozszerzony jest o przedmioty z obszaru prawa, zarządzania oraz nauk społecznych, niezbędnychw pracy ekonomisty. Ze względu na praktyczny profil kierunku,na 4 semestrze przewidziano realizację praktykw wymiarze 720 godz.

Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:

  • Rachunkowość i zarządzanie finansami
  • Gospodarowanie zasobami organizacji.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach i innych instytucji społeczno-ekonomicznych – są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze finansowym (bankach i innych instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych), w administracji centralnej i lokalnej, w organizacjach non-profit o charakterze ekonomicznym bądź finansowym, a także w ośrodkach badawczych zajmujących się analizami i prognozami ekonomicznymi. Są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Czesne za rok wynosi 6000,00 zł.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and post-graduate studies.

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Economics first-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 125/2017 on 22nd November 2017. Studies plan and learning programme have been specified in 341/2017 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 11st December 2017.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk3 - Lectures 3
cl - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
lek - Modern language classes
pr - Practice
semli - BA Seminar
e - examination
zoc - graded credit
economics first yearECTSlectwyk3clkonlablekprsemliexam
71616e
71616e
Entrepreneurship316zoc
Law216zoc
Economic History of Poland21616e
31616zoc
English21632zoc
Macroeconomics71616e
Descriptive statistic6161616e
Introduction to Management61616e
61616e
Managerial competencies31616zoc
Public procurement316zoc
Fundamentals of the theory of argumentation516zoc
English43232zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:6614416160484864

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

economics second yearECTSlectwyk3clkonlablekprsemliexam
Managerial Economics61616e
Public finances61616e
Basics of logistics316zoc
Financial markets61616e
Financial analysis416zoc
Intellectual Property Right18 or 10zoc
Student internships20600 or 720zoc
English432 or 1616zoc
316zoc
Total:5364483216
economics third yearECTSlectwyk3clkonlablekprsemliexam
Seminar832zoc
History of economics thought316e
The enterprise's innovation policy316e
11148zoc
Specialization classes22416880zoc
Total:499688032

1 - The student chooses 2 monographic lectures in Polish and 1 in English

2 - The student chooses 1 of 2 specialization modules: Accounting and financial management, Management of organizational resources

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/