Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Christian religious tourism > Christian religious tourism - full-time first-cycle studies

Christian religious tourism - full-time first-cycle studies (WT-CTR-N-1)

(in Polish: Chrześcijańska turystyka religijna - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku chrześcijańska turystyka religijna jest zdobycie wiedzy z zakresu teologii, ale wyspecjalizowanej w unikatowy sposób – tak, by student mógł równocześnie wykorzystywać zdobytą wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne w praktyce zawodowej związanej z turystyką.

Kierunek chrześcijańska turystyka religijna przygotowuje przyszłych pracowników branży turystycznej i pielgrzymkowej w duchu chrześcijańskim, łącząc wiedzę teologiczną z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi. Uniwersytet od 2012 roku jest wpisany do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek Województwa Mazowieckiego, co umożliwia prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

Wykształcenie, które zdobywają studenci, predysponuje ich do zaistnienia na rynku pracy jako dobrze przygotowanych do działalności w zakresie szeroko rozumianej turystyki religijnej i pielgrzymkowej, z możliwością uzyskania kwalifikacji pilota wycieczek, potwierdzonej certyfikatem.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w jako, między innymi, pracownicy biur podróży i biur organizujących szeroko rozumianą turystykę religijną, pracownicy instytucji związanych z pielgrzymowaniem (np. domów pielgrzyma i domów rekolekcyjnych), piloci grup turystycznych, piloci chrześcijańskich grup pielgrzymkowych, pracownicy instytucji promocji dziedzictwa chrześcijańskiego i ochrony zabytków chrześcijańskich oraz pracownicy chrześcijańskich instytucji kultury.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/