Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Internal Security > Internal Security - full-time second-cycle studies

Internal Security - full-time second-cycle studies (WSE-BW-N-2)

(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

 TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (3. tura):

  • rejestracja w IRK: 23 września (godz. 11) - 26 września (godz. 23:59) (piątek - poniedziałek)
  • ogłoszenie wyników kwalifikacji w IRK: 28 września (środa), godz. 12:00
  • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 29 września (czwartek) [informacja o miejscu i godzinie przyjmowania dokumentów zostanie podana na kontach kandydatów w IRK]

Celem kształcenia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia rozszerzonej wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, pozwalającej na pogłębione poznanie struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Na studiach II stopnia studenci nabywają wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie). Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. Otrzymują także teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie opracowywania prognoz oraz symulacji. Dzięki temu uzyskują gruntowne i wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje zajęcia obligatoryjne (w tym zajęcia zmienne w ramach trzech modułów: bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, współczesne systemy polityczne – zmiany i wyzwania) oraz zajęcia do wyboru. Oferta zajęć modułowych oraz zajęć do wyboru w danym roku akademickim determinowana jest przez zachodzące zmiany i tendencje widoczne w przestrzeni społeczno-politycznej). Ponadto studenci w ramach programu realizują translatorium z języka angielskiego oraz zajęcia z zakresu dziedziny nauk humanistycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent może starać się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/