Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Archeology > Archaeology - full-time second-cycle studies

Archaeology - full-time second-cycle studies (WNHS-AR-N-2)

(in Polish: Archeologia - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Archeologia

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat znaczenia archeologii w systemie nauk o społecznokulturowej przeszłości człowieka, wiedzy o periodyzacji dziejów wraz ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych okresów i kultur, a także podstaw prawnych dotyczących badań i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Na kierunku dostępne są moduły dotyczące m.in. Zarządzania dziedzictwem kulturowym, Organizacji badań archeologicznych, Prahistorii Świata, Archeologii czasów nowożytnych i współczesności. Niezbędnym elementem studiów jest odbycie praktyk terenowych – badania powierzchniowe i wykopaliskowe.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę przy różnego typu inwestycjach infrastrukturalnych, które wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych lub nadzorów archeologicznych. Absolwenci są pracownikami jednostek muzealnych, jako kuratorzy wystaw lub animatorzy. Znajdują zatrudnienie także w jednostkach administracyjnych związanych z dziedzictwem i kulturą.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

A graduate of Archaeology second-cycle studies may lead archaeological research after meeting the additional condition that he has participated in archaeological research for at least 12 months. Professional experience may be acquired outside the territory of the Republic of Poland (Article 37e of the Monuments Protection Act - Journal of Laws 2021.0.710 c.t.).

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/