Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Fizyka > Fizyka - studia II stopnia stacjonarne

Fizyka - studia II stopnia stacjonarne (WM-FI-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku Fizyka - studia II stopnia jest nabycie wiedzy i umiejętności o widocznym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Absolwent potrafi w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone i nietypowe problemy związane z wykonaniem zawodu w zakresie fizyki. Posiada ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych problemów fizyki oraz szczegółowo zapoznał się z nowoczesnymi metodami badania materiałów. Potrafi dokonać właściwej analizy i interpretacji prowadzonych badań, a także dokumentować i przedstawiać ich przebieg odbiorcom różnych środowisk. Zna zagrożenia dla zdrowia i środowiska związane z badaniami w zakresie fizyki i potrafi je minimalizować w trakcie pracy.

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje: Nauczycielski, Nauczanie projektowe.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w przemyśle, w instytucjach badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych. Możliwe jest też podjęcie pracy w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i związanych z szeroko rozumianą analityką.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku fizyka II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono w Uchwale 23/17 Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16.05.2017 r.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/