Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Pozostałe studia > Prawo kanoniczne > Prawo kanoniczne - studia niestacjonarne magisterskie

Prawo kanoniczne - studia niestacjonarne magisterskie (WK-KCZ-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Wydział Prawa Kanonicznego, obejmujący dwie specjalności: kanoniczną i kanoniczno - cywilną, kształci przyszłych specjalistów w zakresie prawa kanonicznego oraz daje podstawowe wykształcenie prawnicze w zakresie prawa świeckiego. Specjalność kanoniczna przeznaczona jest dla absolwentów studiów teologicznych. Zasadniczy człon przedmiotów wykładanych w ramach specjalności kanoniczno - cywilnej odpowiada dziedzinom wykładanym na innych wydziałach prawa, funkcjonujacych na polskich uniwersytetach. Tym samym absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego zdobywają przygotowanie do wykonywania zawodów prawniczych. Studia na obydwu spaecjalnościach trwają pięć lat. Absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego zdobywają przygotowanie do wykonywania zawodów prawniczych na gruncie prawa kościelnego.

Standardy nauczania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz.U. Nr 116, poz.1004 z późn. zm.) studia magisterskie na kierunku prawo kanoniczne trwają 5 lat (10 semestrów) i opierają się na Konstytucji Apostolskiej "Sapientia Christiana" wydanej przez papieża Jana Pawła II z dnia 15 kwietnia 1979 r. oraz Zarządzeniach Kongregacji Wychowania Katolickiego wprowadzających w życie tę Konstytucję, z dnia 29 kwietnia 1979 r. Łączna liczba godzin zajęć wynosi około 3.200, w tym 1.065 godzin określonych w standardach nauczania.

Plan studiów: