Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Mariologia (WT-P-FW-M)

Podyplomowe
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

 REKRUTACJA NA ROK  2024/2025 (Tura VII)

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2024 roku

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2024 roku

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 01.07.2024 roku

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 
ZAPISY

od 2024-06-07 08:00:00 do 2024-09-23 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

 

OPIS STUDIÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY). Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. Są to 3-letnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym, kończące się kanonicznym egzaminem licencjackim z teologii w zakresie mariologii. W ramach studiów odbywają się wykłady i seminaria, przygotowujące także do pisania pracy doktorskiej. Po zakończeniu tych studiów absolwent będzie mógł podjąć dwusemestralny kurs teologiczny „ad lauream”, który upoważnia do otwarcia przewodu doktorskiego z tzw. „wolnej stopy”. Po napisaniu dysertacji doktorskiej i jej obronie absolwent uzyskuje stopień doktora teologii w zakresie mariologii.

PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII. Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia - licencjat) z jakiejkolwiek dziedziny. Są to trzyletnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym.

 

Szczegółowe informacje: www.kolbianum.franciszkanie.pl

 
ZASADY KWALIFIKACJI

 

Wymagane dokumenty:

1.kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu

4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich

5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://irk.uksw.edu.pl oraz przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2024 roku.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW w SEKRETARIACIE :

Dokumenty należy złożyć osobiscie w sekretariacie w godzinach 10.00-13.00 od pn-pt. pok.48,

ul. Dewajtis 5, pok. 48
01-815 Warszawa 

 WYSOKOŚC CZESNEGO

 1800 zł/rok - PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII; 2 500 zł/rok - PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY)

 

 DODATKOWE INFORMACJE

 Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach. Część ww. czesnego – 600 zł, słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu. Pozostałą kwotę słuchacz wnosi na konto Instytutu Kolbianum, podane na stronie internetowej: www.kolbianum.franciszkanie.pl w zakładce opłaty.

 

 KIEROWNIK PODYPLOMOWEGO STUDIUM MARIOLOGII

 O. dr Ireneusz Klimczyk

 Kontakt e-mail: iklimczyk@franciszkanie.pl

 
Obsługa administracyjna

 mgr Agnieszka Grobelska

Starszy Specjalista ds. Administracyjnych

ul. Dewajtis 5, pok. 48

01-815 Warszawa

Kontakt tel: 22 561 88 75

Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl

Instytut Maryjno- Kolbiański "Kolbianum" w Niepokalanowie

P. Magdalena Pływaczewska

Koordynator Instytutu ds.Sekretariatu i Biblioteki

tel. 661-712-121
e-mail: kolbianum@gmail.com

Przyznawane kwalifikacje:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/