Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia Apostolstwa

Teologia Apostolstwa (WT-P-O-TA)

Podyplomowe
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem podyplomowych studiów z teologii apostolstwa

 jest:

 - pogłębiona refleksja teologiczna na nad naturą szeroko rozumianego apostolstwa, czyli zbawczego posłannictwa Kościoła. Refleksja ta obejmuje wszystkie traktaty teologiczne.

- przygotowanie do podjęcia we współczesnym świecie przez wszystkich członków ludu Bożego: duchownych i świeckich zadań ewangelizacyjnych, których celem jest kompetentne włączenie się w „głoszenie Ewangelii Jezusa Chrytsusa” i wprowadzenie wszystkich ludów i narodów w doświadczenie chrześcijańskie na miarę wyzwań początku trzeciego tysiąclecia

- przygotowanie biblijne, teologiczne i duszpasterskie liderów (moderatorów, animatorów, a także członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz wspólnot parafialnych)

- przygotowanie nauczycieli i wychowawców w szkołach: dotyczy to zdobycia wiedzy niezbędnej do awansu zawodowego nauczycieli religii/katechetów, ale nie tylko ich

 - uzupełnienie apostolskiego aspektu wiedzy religijnej wykładowców w uczelniach kościelnych, zwłaszcza w seminariach duchownych i w ramach przygotowania diakonów stałych, a także w formacji osób konsekrowanych, w szczególności sióstr zakonnych

 - pogłębienie społecznego nauczania Kościoła, z uwzględnieniem istotnych aspektów polityki, ekonomii, pracy, prawa i kultury, w tym wykorzystania środków społecznego przekazu

 - pogłębienie wiedzy i duchowości, niezbędnej dla odnowy religijnej współczesnego świata i budowania cywilizacji miłości

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

- studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia – licencjat zawodowy) z jakiejkolwiek dziedziny wiedzy

- zapraszamy moderatorów i animatorów oraz członków ruchów, bractw i stowarzyszeń kościelnych

- szczególnie zapraszamy świeckich wyznawców Chrystusa, a także osoby konsekrowane: siostry i braci, dla których jesteśmy w stanie zaoferować indywidualny program studiów

- propozycja studiów odnosi się ponadto do wykładowców i wychowawców zakonnych, zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych, którzy w swoim charyzmacie mają duchowość apostolsko-ewangelizacyjną.

 

 Czas trwania i zwieńczenie studiów

- studia trwają trzy lata (6 semestrów)

- wszyscy studenci wieńczą studia otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

- zwieńczeniem studiów dla magistrów teologii jest licencjat kanoniczny (kościelny)

- po licencjacie kanonicznym studenci mogą odbyć Kurs Teologiczny (ad lauream), który stanowi kontynuację specjalistycznych ścieżek kształcenia, umożliwiając przygotowanie pracy doktorskiej, bronionej w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy).  

 

Miejsce zajęć dydaktycznych

- wykłady naukowe odbywają się w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie (gmach Wyższego Seminarium Duchownego księży pallotynów).

Adres: ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagane dokumenty:

 1.kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

 2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

 3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu

 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich

 5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

 6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie  https://oferta.uksw.edu.pl oraz złożenie osobiście kompletu dokumentów lub przesłanie  dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (pok.48) do dnia 30 września 2022 roku na adres ul. Dewajtis 5, 01 - 815 Warszawa;

e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl; tel. (022) 561 88 75 [wew. 275]  (p.48).

* Dokumenty mozna składać osobiście w godz. 10.00-14.00 od pn.-pt. pok.48OPŁATA ZA STUDIA

Wysokość czesnego na subkonto WSD w Ołtarzewie: 2000 zł/rok

Opłata dla studentów III roku wraz z licencjatem kanonicznym: 2500 zł/rok

 

Opłata administracyjna na konto UKSW – 600 zł za rok

 
Strona internetowa: www.pallottianum.pl

 
Sekretariat Centrum Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 tel. 724 618 845; 22/733 85 79. E-mail: m.kowalczyk@uksw.edu.pl

Furta WSD Księży Pallotynów: tel. 22 722 10 24

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU 2022/2023

Sesje dydaktyczno-egzaminacyjne odbędą się w  terminach:
I sesja: 17-22 października 2022 r.  
II Sesja: 6-11 lutego 2023 r.  
III Sesja: 22-27 maja 2023 r.
IV Sesja: 12-15 czerwca 2023 r. – egzaminacyjna, w tym egzamin licencjacki po zwieńczeniu III roku studiów.


 

 

 

Przyznawane kwalifikacje:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/