Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Podyplomowe Studia Teologii Praktycznej

Podyplomowe Studia Teologii Praktycznej (WT-P-FW-TP)

Podyplomowe
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej to studia podyplomowe trwające trzy lata (sześć semestrów). Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra w zakresie teologii.  


Celem studiów jest pogłębienie wiedzy przede wszystkim z zakresu współczesnej problematyki duszpasterskiej. Program studiów obejmuje również zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, duchowości i katechetyki.

Po ukończeniu Podyplomowego Studium Teologii Praktycznej słuchacze mają możliwość zdawania licencjatu kanonicznego w zakresie teologii praktycznej. Po tym cyklu istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej, bądź na rocznym kursie teologicznym (ad lauream), a potem rozpoczęcia procedury nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy).


Opłaty: w roku akademickim 2023/2024: koszt 1300 zł za semestr


Warunkiem przyjęcia jest:
•    Rejestracja na studia w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 07.06.2023) na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/
•    Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego
•    złożenie kserokopii dyplomu magisterskiego (wraz z suplementem)
•    pisemna zgoda odpowiedniego wyższego przełożonego kościelnego w przypadku osób duchownych i konsekrowanych


Dokumenty można składać:
Listownie - na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
z dopiskiem „Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej”
lub osobiście - adres jw., pokój 41, pon-pt. w godz. 8.00-14.00

Termin składania: od 03.07.2023 r.  do 13.10.2023 r.

Aktualny plan zajęć i terminy zjazdóww roku akademickim 2023/2024 będą dostępne na stronie: https://teologia.uksw.edu.pl/node/2115

Kontakt: 22 561 89 60

Przyznawane kwalifikacje:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/