Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Teologia (WT-P-FG-PST)

Podyplomowe
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

REKRUTACJA NA ROK  2023/2024
Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2023 roku
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2023 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 04.07.2023 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY
od 2023-06-07 00:00:00 do 2023-10-10 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

Podyplomowe studia z teologii prowadzone w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teologicznej, umożliwienie uzyskania przez nauczycieli kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu.

Program studiów podyplomowych z teologii rozłożony został na 4 semestry.
Studenci będą mogli zapoznać się z zagadnieniami związanymi z teologią biblijną, dogmatyczną, moralną oraz elementami katechetyki.

Wymagane dokumenty

1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu
3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK
7. opinia proboszcza / nie dot. osób konsekrowanych/

Kontakt : Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni  www.gakt.info

ul. Armii Krajowej 46
81-365 Gdynia
tel. kontaktowy  58 661 22 30 lub 505 150 532
e-mail: sekretariat@gakt.info


Przyznawane kwalifikacje:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/