Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Turystyka Krajów Biblijnych - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Turystyka Krajów Biblijnych - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WT-DTKB-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach organizujących i animujących ruch pielgrzymkowy i turystyczny na terenie krajów biblijnych. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania religii absolwent jest zdolny do podjęcia pracy w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku teologia zatwierdzone uchwałą nr 112/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Program studiów określono Uchwałą nr 856-2012/2013 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 30 września 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
szk - Szkolenie
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Turystyka krajów biblijnych I rokECTSwykćwlek_nowlek_staszkwfzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Etyka230kol
Wprowadzenie do Pisma św.330e
Logika21515kol
Emisja głosu230kol
Historia filozofii nowożytnej i współczesnej330e
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej330e
Język łaciński130kol
Patrologia54515e
Technologia informacyjna230kol
Teoria poznania330e
Biblijny Izrael230kol
Wstęp do historii sztukie
Geografia, topografia i historia krajów biblijnych (Azja Mniejsza-Grecja)2kol
Geografia, topografia i historia krajów biblijnych (Egipt)2kol
Geografia, topografia i historia krajów biblijnych (Mezopotamia)2kol
Geografia, topografia i historia krajów biblijnych (Syro-Palestyna)2kol
Historia wypraw krzyżowyche
Język łacińskizal
Język łacińskikol
Pielgrzymki Jana Pawła II i Benedykta XVI do krajów biblijnychkol
Historia Kościoła w średniowieczu230kol
Historia Kościoła w starożytności230kol
Wszystkie przedmioty językowe360
Razem:43300906030
Turystyka krajów biblijnych II rokECTSwykćwlek_nowlek_staszkwfzal
język włoski A1: semestr Izoc
język włoski A1: semestr IIzoc
Teologia dogmatyczna - Bóg w Trójcy Jedyny330e
Teologia dogmatyczna - Stworzenie215kol
Teologia moralna fundamentalnakol
Nowy Testament - Ewangelie synoptyczne330e
Język łaciński130kol
Język grecki (biblijny)zal
Język grecki (biblijny)1,530kol
Stary Testament - księgi historyczne330e
Stary Testament - Pięcioksiąge
Liturgika fundamentalna, sakramentye
Archeologia krajów biblijnyche
Język łacińskizal
Język łacińskie
Organizacja i funkcjonowanie jednostek ruchu turystycznegokol
Propedeutyka pracy naukowejzal
Teologia fundamentalnae
Współczesna sytuacja geopolityczna krajów biblijnychkol
Historia Kościoła w nowożytności230kol
Historia Kościoła we współczesności230kol
Propedeutyka pracy naukowejkol
Wszystkie przedmioty językowe460
Zajęcia Wychowania Fizycznego260
Razem:23,5165606060