Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Misjologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Misjologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WT-DMI-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie działalności misyjnej Kościoła, jest przygotowany do pracy na misjach oraz w instytucjach Kościoła animujących misje. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania religii absolwent jest zdolny do podjęcia pracy w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku teologia zatwierdzone uchwałą nr 36/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r . Program studiów określono Uchwałą nr 409-2011/2012 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 4 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Plan studiów: