Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Specialized Theological Studies (WT-SSTA-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Celem kształcenia na kierunku specjalistyczne studia teologiczne jest zdobycie wiedzy z zakresu teologii, w ramach jednej z dwunastu specjalności: teologii biblijnej, teologii dogmatycznej i fundamentalnej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii kultury, teologii religii i ekumenicznej, teologii pastoralnej, katechetyki, liturgiki, misjologii, patrologii oraz teologii środków społecznego przekazu.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach kościelnych i świeckich, których działalność dotyczy szeroko rozumianego życia społecznego, kultury i wychowania, szczególnie inspirowanych wiarą chrześcijańską. Uzyskane kwalifikacje uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wskazanym zakresie i pełnienia roli eksperta w ramach ukończonej specjalności. Kwalifikacje pozwalają na podjęcie nauczania teologii oraz formacji w seminariach duchownych. Absolwent jest przygotowany również do dalszego rozwoju naukowego w ramach szkoły doktorskiej bądź na trzecim cyklu studiów teologicznych Ad lauream.

Program Specjalistycznych Studiów Teologicznych jest pomyślany w formie modułowej, umożliwiającej poza przedmiotami ogólnymi zgłębianie tematów z zakresu bezpośrednich naukowych zainteresowań. Dostępne moduły: 1) biblistyka z patrologią, 2) teologia systematyczna, 3) teologia praktyczna.

Koszt studiów: 10600 zł (płatne w dwóch równych ratach do 10.10.2022 i 15.02.2023).

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/