Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki i prawo międzynarodowe > Stosunki i prawo międzynarodowe - studia stacjonarne II stopnia

Stosunki i prawo międzynarodowe - studia stacjonarne II stopnia (WP-SPM-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Podstawowym celem kształcenia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w służbie zagranicznej, służbie cywilnej, administracji państwowej, administracji unijnej oraz administracji organizacji międzynarodowych, a także w ramach korporacji transnarodowych. Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe realizowany ma być program koncentrujący się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Na skutek połączenia nauk prawnych i politologicznych, z przewagą nauk o prawie powstaje szczególny, specyficzny i unikalny kierunek; inspiracją dla takiego połączenia nauk prawnych i politologicznych były programy wiodących zagranicznych uczelni oraz instytutów naukowych.

Absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych albo prywatnych funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Wykształcenie przyszłej kadry pracowników służby zagranicznej, pracowników urzędów państwowych, kadry globalnych korporacji, a także przygotowanie przyszłych przedsiębiorców posiadających szeroką wiedzę z zakresu prawnych i politycznych aspektów stosunków międzynarodowych, funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno‐gospodarcze w tym zakresie.

Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe działają dwa moduły: „Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe” oraz „Korporacje transnarodowe”.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 30/2021 Senatu UKSW z dnia 22 kwietnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr 79/2021 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2021 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 30/2021 Senatu UKSW z dnia 22 kwietnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr 79/2021 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/