Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia - studia niestacjonarne

Psychologia - studia niestacjonarne (WF-ZPS-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych i diagnozowania zachowania oraz udzielania pomocy psychologicznej.

Standardy nauczania

Standardy kształcenia zgodne z roporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia standarów nauczania dla pozczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia ( Dz.U. Nr 116 poz.1004 późn. zm. ) Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla pozczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

Plan studiów: