Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo kanoniczne > Prawo kanoniczne - studia doktoranckie

Prawo kanoniczne - studia doktoranckie (WK-RPK)

Trzeciego stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Prawo kanoniczne - studia doktoranckie I rokECTSwykćwzal
Małżeństwa mieszane w Kościele katolickim i w religiach niechrześcijańskich215zoc
Etyczny i religijny wymiar prawa w starożytnej i średniowiecznej Europiezoc
Język łacińskizal
Seminaria doktoranckie1TODOTODOTODO
Razem:215

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Prawo kanoniczne - studia doktoranckie II rokECTSwykćwzal
Konferencja Episkopatu Polski - Status prawny i organizacja230zoc
Stwierdzenie stanu wolnego wiernych prawosławnych na forum Kościoła katolickiegozoc
Język łacińskizal
Seminaria doktoranckie1TODOTODOTODO
Razem:230

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Prawo kanoniczne - studia doktoranckie III rokECTSwykćwzal
Przestępstwa zarezerwowane Stolicy Apostolskiejzoc
Zasada kolegialności w Kościele powszechnymzoc
Seminaria doktoranckie1TODOTODOTODO
Razem:

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Prawo kanoniczne - studia doktoranckie IV rokECTSwykćwzal
Brak zajęć