Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kierownictwo Duchowe (WT-P-FW-KD)

Podyplomowe
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

REKRUTACJA NA ROK  2024/2025
Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2024 roku
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2024 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 01.07.2024 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY
od 2024-06-07 08:00:00 do 2024-09-30 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

OPIS STUDIÓW

Oferta Studiów skierowana jest do osób duchownych i świeckich posiadających ukończone studia wyższe. W sposób szczególny do przełożonych i formatorów zakonnych, formatorów i ojców duchownych seminariów duchownych, duszpasterzy zaangażowanych w posługę wobec różnego rodzaju ruchów i wspólnot życia chrześcijańskiego, wszystkich duszpasterzy i innych osób, które mogą stanąć wobec wyzwania, jakim jest towarzyszenie na drodze do zjednoczenia z Bogiem, wreszcie do tych wszystkich, którzy na tej drodze pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu życia duchowego.

Zakres tematyczny

W ramach studiów prowadzone są min. następujące wykłady:

 • podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego
 • rozeznawanie duchowe
 • droga rozwoju życia duchowego
 • antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej
 • kierownictwo duchowe a psychoterapia
 • towarzyszenie duchowe osobom chorym
 • kontakt z człowiekiem z problemami osobowościowymi i psychicznymi
 • kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego
 • towarzyszenie duchowe małżonkom w kryzysie
 • kierownictwo duchowe w tradycji monastycznej
 • Słowo Boże w kierownictwie duchowym
 • teologia modlitwy
 • kierownictwo duchowe na drodze życia konsekrowanego
 • duchowość powołania
 • towarzyszenie duchowe w rozeznawaniu powołania

Zespół wykładowców:

ks. prof. dr hab. Marek Tatar, ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka, ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski, ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, o. dr Szymon Hiżycki OSB, dr hab. Anna Seredyńska, ks. dr hab. Jacek Kucharski, o. dr Marek Kotyński CSsR, o. dr Marek Tomczyk OSPPE, ks. dr Tomasz Sztajerwald, o. dr Piotr Owczarz OFMCap, ks. dr Łukasz Białk, ks. dr Adrian Fertacz, ks. dr Marcin Bodziak, s. dr Ewa Korbut MSF, s. dr Małgorzata Pagacz USJK, dr Jacek Pulikowski i inni.

ZASADY KWALIFIKACJI
Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu
3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych  - do wglądu
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://oferta.uksw.edu.pl
oraz złożenie osobiście lub przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2023 roku. Dokumenty można złożyć osobiscie w sekretariacie  od pn-pt w godz. 10.00-14.00.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW w SEKRETARIACIE :

Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00


WYSOKOŚC CZESNEGO

1500 zł za rok

DODATKOWE INFORMACJE

Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach semestralnych. Opłatę słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma
po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu.

KIEROWNIK STUDIÓW
S. dr Małgorzata Pagacz

Kontakt e-mail: m.pagacz@uksw.edu.pl


Obsługa administracyjna

mgr Agnieszka Grobelska
Starszy Specjalista ds. Administracyjnych
ul. Dewajtis 5, pok. 48
01-815 Warszawa
Kontakt tel: 22 561 88 75
Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl
 

Przyznawane kwalifikacje:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/