Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia podyplomowe > Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych (WP-P-ODIN)

Podyplomowe
niestacjonarne, 1 rok
Język: polski

CEL STUDIÓW

Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami zapewniania bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych oraz ich użytkowników, w szczególności ochrony  danych osobowych i informacji niejawnych. Studium pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne na stanowiskach inspektorów ochrony danych, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników właściwych w sprawach cyberbezpieczeństwa.

ADRESACI STUDIÓW

  • prawnicy stosujący przepisy o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych i innych tajemnic oraz cyberbezpieczeństwa.
  • zatrudnieni w wewnętrznych strukturach podmiotów publicznych i operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, w tym zgłaszanie incydentów.
  • administratorzy danych osobowych, inspektorzy ochrony danych i osoby zamierzające pełnić te funkcje oraz pracownicy działów kadr.
  • osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemu bezpieczeństwa informacyjnego lub jego audyt
  • pełnomocnicy do spraw ochrony informacji niejawnych, kierownicy kancelarii tajnych i inni pracownicy pionów ochrony oraz zainteresowani takim zatrudnieniem
  • pracownicy podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz kandydaci do CSIRT sektorowych.
  • absolwenci studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia w roku akademickim 2021/22 obejmują trzynaście modułów sobotnio-niedzielnych. Będą się odbywać hybrydowo: w trybie on-line oraz stacjonarnie (w orparciu o decyzje Rektora Uczelni). Rozpoczynają się na przełomie października - listopada 2021 r. a kończą w czerwcu 2022 roku.

KOSZT STUDIÓW - 4800, 00 zł

Istnieje możliwość  opłaty  jednorazowej lub w dwóch ratach. Indywidualny numer konta  będzie wygenerowany po złożeniu dokumentów.

 WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDĄ PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ: https://ochronadanych.uksw.edu.pl/

 Po zarejestrowaniu w IRK dokumenty należy przesłać na adres:

Sekretariat studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Wydział Prawa i Administracji UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa (budynek nr 17, p.1718).

Istnieje możliwości złożenia dokumentów osobiście, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty mailowej: p.piorkowski@uksw.edu.pl  lub telefonicznie +48 (22) 569 96 58.

Przypominamy również, że  w sytuacjach wymagających osobistego kontaktu KONIECZNE jest wcześniejsze umówienie z Pracownikiem Sekretariatu drogą mailową terminu i celu wizyty.

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy  (wydrukowany ze zdjęciem z systemu IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów); dyplom I lub II stopnia (do wglądu, ewentualnie zwracany na pierwszym zjeździe, gdy dokumenty zostaną przesłane pocztą); kserokopia dyplomu.

Organizator informuje, że jeżeli do czasu rozpoczęcia studiów nie zostaną zniesione obostrzenia związane ze stanem epidemicznym w kraju, zajęcia będą się odbywać on-line.

Studia zostaną uruchomione w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby Kandydatów. Informacja zostanie Państwu przekazana we wrześniu.

Przyznawane kwalifikacje:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/