Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka > Matematyka - studia II stopnia niestacjonarne

Matematyka - studia II stopnia niestacjonarne (WM-MA-N-Z-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku Matematyka - studia II stopnia jest pogłębienie wiedzy matematycznej absolwentów studiów I stopnia, przekazując adekwatne dla rynku pracy umiejętności i kompetencje społeczne. Po ich ukończeniu możliwa jest kontynuacja nauki w szkole doktorskiej we wszystkich ośrodkach kraju i za granicą, bądź podjęcie pracy w różnych gałęziach globalnej gospodarki na kierowniczych stanowiskach wykorzystujacych zaawansowane narzędzia matematyczne i wymagających twórzczych postaw. 

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w kraju i po za jego granicami w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, w zarządzaniu produkcją, w analityce gospodarczej lub w placówkach naukowo-badawczych, a także wielu innych, podobnych miejscach. 

Opłata za rok studiów niestacjonarnych: 6000 zł.

Przyjmowanie dokumentów

Przyjmowanie dokumentów na studia: 10.07 - 22.09, od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 13:00.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Matematyka studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 81/2020 Senatu UKSW z dnia 28 maja 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 81/2020 Senatu UKSW z dnia 28 maja 2020 roku.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/