Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kurs > Warsztat: Posługa władzy przełożonych zakonnych

Warsztat: Posługa władzy przełożonych zakonnych (WK-KRS-PW)

Kurs
niestacjonarne, (po angielsku) 1 semester
Język: polski

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy dotyczącej roli przełożonych w instytutach zakonnych w oparciu o unormowania Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, a także dokumentów kościelnych zawierających wskazania dotyczące ich posługi władzy. Udział w warsztatach pozwoli na pełnienie władzy zgodnie z priorytetami proponowanymi w ostatnich dokumentach, nieograniczania się tylko do zwykłego administrowania wspólnotą, unikania błędów w pełnieniu posługi oraz do odnowienia życia poszczególnych wspólnot zakonnych. Treści warsztatów mają również charakter praktyczny, uwzględniają kazusy życia wspólnotowego, przewidziane jest także spotkanie z przedstawicielem rzymskiej Dykasterii Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Uczestnicy i organizacja

Warsztaty są skierowane głównie do sióstr zakonnych i zakonników, którzy pełnią funkcję przełożonych, są członkami ich rad, będą pełnili wymienione funkcje, a także do formatorów oraz innych osób zainteresowanych problematyką. Zajęcia poprowadzą głównie profesorowie-zakonnicy z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Warsztaty przeprowadzane są stacjonarnie w ciągu jednego dnia w wymiarze 10 godzin dydaktycznych, od godz. 8.00 do 16.00, w siedzibie Uczelni w kampusie przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.  Numer sali wykładowej oraz godzinowy plan zajęć zostaną podane we wrześniu br. Zachęca się do wzięcia na zajęcia konstytucji (prawa własnego) instytutu. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia warsztatów jest obecność na wszystkich modułach warsztatowych.

- W formularzu prosimy o podanie swojego imienia/imion widniejących w dokumencie tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

- w przypadku, gdy zdjęcie nie zostało wgrane, istnieje możliwość dostarczenia wydrukowanej fotografii;

- Podanie wykształcenia i wykształcenia uzupełniającego w formularzu podczas rejestracji nie jest wymagane, tym samym nie ma konieczności wpisania numeru dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub innej formy kształcenia.

Decyduje kolejność zgłoszeń - maksymalna liczba uczestników wynosi 100 osób.

Warsztaty są jednodniowe.

Termin warsztatów:   23.11.2024 r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/