Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kurs > Kurs dokształcający: Trzeci cykl dla doktorantów

Kurs dokształcający: Trzeci cykl dla doktorantów (WK-KRS-D)

Kurs
niestacjonarne, 1 rok
Język: brak danych

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Kurs obejmuje łącznie 120 godzin zajęć zrealizowanych podczas 10 spotkań: 10 godzin łaciny kanonicznej; 10 godzin seminarium; 100 godzin wykładów specjalistycznych z prawa kanonicznego – 10 przedmiotów w wymiarze 10 godzin każdy.

Roczny kurs dokształcający skierowany jest doabsolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW i odbywają się one w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Plan zajęć zostanie opublikowany we wrześniu br. Terminy zjazdów: https://wpk.uksw.edu.pl/kandydaci/studia/kursy-doksztalcajace/

Opłata za kurs wynosi 3.200,00 zł, należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego, zgodne z wzorem UKSW oraz zaświadczenie zaliczenia trzeciego cyklu zgodnie z Konstytucją apostolską Papieża Franciszka, Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 77-80, oraz Zarządzeniami Wykonawczymi Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 60-63.

Wymagane dokumenty:

·      podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz do pobrania z systemu oferta.uksw.edu.pl)

·      odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem

·      odpis dyplomu licencjata kościelnego z prawa kanonicznego

·      1 fotografia, jeśli nie została wgrana do systemu oferta.uksw.edu.pl

·      zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych i życia konsekrowanego

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/