Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka > Informatyka - studia II stopnia niestacjonarne

Informatyka - studia II stopnia niestacjonarne (WM-I-N-Z-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku Informatyka - studia II stopnia jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających innowacyjne rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów związanych z wykonywaniem zawodu informatyka. Absolwent opanował w stopniu zaawansowanym ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych problemów informatyki, a w sposób szczegółowy zapoznał się z technikami przetwarzania równoległego i rozproszonego. Potrafi analizować złożoność obliczeniową algorytmów oraz stosować zaawansowane metody numeryczne. Potrafi zarządzać projektami informatycznymi i prowadzić komunikację w zespole programistycznym. Zaznajomił się też z zaawansowanymi technikami programowania logicznego i funkcyjnego. Absolwent, w zależności od obranej specjalizacji potrafi również wykorzystywać specjalistyczne techniki analizy i eksploracji danych, programowania sieciowego oraz systemów graficznych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w firmach informatycznych lub działach informatycznych przedsiębiorstw, bądź założyć własną, innowacyjną firmę. Podniesienie kompetencji na tym kierunku może również otworzyć ścieżkę awansu w takiej firmie, jeśli student pracował na danym stanowisku przed podjęciem studiów II stopnia. 

Opłata za rok studiów niestacjonarnych: 6000 zł.

Przyjmowanie dokumentów

Przyjmowanie dokumentów na studia: 10.07 - 22.09, od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 13:00.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Informatyka studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 72/2020 Senatu UKSW z dnia 28 maja 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 72/2020 Senatu UKSW z dnia 28 maja 2020 roku.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/