Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Genealogia. Teoria i praktyka. (WNHS-P-GEN)

Podyplomowe
niestacjonarne, 1 rok
Język: polski

ADRESACI

Studia adresowane są głównie do osób, które zawodowo lub amatorsko trudnią się szeroko pojętymi badaniami genealogicznymi, tj.:

 • pracowników firm, organizacji i towarzystw zajmujących się komercyjnym świadczeniem usług genealogicznych;
 • pracowników instytucji kultury, muzeów, izb pamięci i bibliotek;
 • członków i animatorów organizacji i towarzystw regionalnych;
 • historyków oraz pasjonatów zgłębiających dzieje społeczności lokalnych.

Studia są przygotowane z myślą o tych, którzy poszukują interesujących ofert rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności wykorzystywanych w badaniach genealogiczno-regionalnych.

CEL STUDiÓW

Głównym celem proponowanych studiów podyplomowych jest umożliwienie pogłębienia wiedzy i doskonalenia warsztatu genealoga zarówno osobom z wykształceniem historycznym, jak i pasjonatom genealogii oraz regionalistyki, którzy nie ukończyli studiów historycznych, jednak chcą mieć do czynienia z genealogią na gruncie zawodowym lub amatorskim. Studia mają przede wszystkim charakter praktyczny, aby umożliwić zdobycie lub pogłębienie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności związanych z genealogią, regionalistyką i historią społeczną. Mają również na celu zapoznanie słuchaczy z metodologią i metodyką prowadzenia samodzielnych poszukiwań i badań, w tym również przygotowania różnorodnych prac o charakterze genealogicznym.

KWALIFIKACJE

Absolwent studiów uzupełnia lub zdobywa wiedzę oraz zyskuje umiejętności i kompetencje w szczególności w zakresie:

 • samodzielnego i profesjonalnego przygotowania wywodów genealogicznych, monografii i zarysów monograficznych konkretnych postaci, rodzin i rodów, biogramów i biografii, opracowań, prac analitycznych;
 • znajomości terminologii, podstawowej literatury i najważniejszych źródeł, metodologii i metodyki prowadzenia badań i poszukiwań genealogicznych, najnowszych dokonań genealogii i niektórych innych nauk pomocniczych historii;
 • samodzielnego docierania i rozpoznawania kluczowych źródeł wiedzy genealogicznej, w tym przekazów pisanych przechowywanych w archiwach zarówno świeckich, jak i kościelnych oraz kolekcjach bibliotecznych wraz z umiejętnością krytycznej analizy owych przekazów;
 • znajomości historii społecznej Polski od średniowiecza do XX wieku, w tym o najważniejszych tendencjach i zjawiskach, procesach i przemianach; wykorzystania nowoczesnych technologii w badaniach historycznych i genealogicznych;
 • prowadzenia popularyzacji wiedzy historycznej, w tym również tradycji lokalnej lub regionalnej przy użyciu atrakcyjniejszych form przekazu;
 • umiejętności inicjowania oraz prowadzenia badań i poszukiwań historyczno-genealogicznych jako drogi prowadzącej do lepszego poznania przeszłości i dziedzictwa lokalnego.

PROGRAM STUDIÓW

Program obejmuje 220 h zajęć.

Aktualny program studiów oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

https://historia.wnhs.uksw.edu.pl/slider-glowny/genealogia-teoria-i-praktyka/

ORGANIZACJA STUDIÓW

W roku akademickim 2023/2024 studia odbywać się będą w trybie zdalnym (on-line).

Zajęcia podzielone są na trzynaście modułów sobotnio-niedzielnych.

OPŁATY

Opłata za studia wynosi 4200 zł.

Płatności można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach po 2100 zł (płatnych nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć). 

Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany po złożeniu dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Podanie kadydata o przyjęcie na studia podyplomowe ze zdjęciem (wygenerowane z systemu IRK) - zdjęcie należy wgrać do systemu IRK przed wydrukowaniem podania (!) lub dołączyć do wcześniej wydrukowanego dokumentu.
 • kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu podczas pierwszego spotkania)

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia dokumenty należy przesłać na adres:

          Ada Szmulik

          Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

          ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 225

          01-938 Warszawa 

Przyznawane kwalifikacje:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/