Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia włoska > Filologia włoska - studia II stopnia stacjonarne

Filologia włoska - studia II stopnia stacjonarne (WH-FW-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku filologia włoska II stopnia jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu literatury włoskiej, teorii literatury, historii i kultury Półwyspu Apenińskiego oraz doskonalenie kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka włoskiego od poziomu C1 do poziomu C2.

Na kierunku dostępne są dwie specjalizacje:

  • specjalizacja translatorska – umożliwia pozyskanie unikalnych kompetencji zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, w obszarze przekładu literackiego oraz tłumaczeń ustnych symultanicznych i konsekutywnych;
  • specjalizacja metodyczna – zapewnia bogatą ofertę kursów metodycznych przygotowujących do pracy jako lektor języka włoskiego.

W trakcie studiów na filologii włoskiej można skorzystać z bogatej oferty uczelni partnerskich we Włoszech w ramach programu Erasmus+.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę m.in. w biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w instytucjach kultury, redakcjach, wydawnictwach, w międzynarodowych korporacjach, w mediach, jak również we włoskich i polskich włoskich instytucjach państwowych – w ambasadach, konsulatach.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia włoska studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 66/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 66/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/